Преавторизація

Преавторизація

При поселені в готель на розрахунковій карті додатково будуть заблоковані кошти у розмірі 300,00 (триста гривень 00 копійок) за кожну добу проживання. Кошти блокуються тимчасово на випадок використання платних додаткових послуг чи нанесення матеріальних збитків. Розблокування грошових коштів здійснюється строком встановленим банком-емітентом картки.

При готівковій формі розрахунку, необхідне внесення депозиту у розмірі 300,00 (триста гривень 00 копійок) за кожну добу проживання, який повертається в день виїзду з готеля.