Офіційні документи

Аудиторські звіти

Інформація про діяльність ДП «Готель «Україна»

Річні звіти керівника підприємства

Статут «Готель «Україна»

Фінансові звіти